Sidebar

Cetățenii orașului Băicoi care au venituri mici și nu au bunuri personale de valoare mare pot beneficia de ajutoare de încălzire pentru sezonul rece 2023-2024 (această iarnă), fie că se încălzesc cu lemne, fie că se încălzesc cu gaze naturale, fie că au sisteme de încălzire pe bază de energie electrică. Suplimentar, pot beneficia și de o reducere la factura de gaze sau energie electrică, valabilă pentru tot anul. În acest sens, trebuie să depună o cerere la Primăria Orașului Băicoi, împreună cu o serie de acte doveditoare.

 

Descarcă cererea care trebuie completată

 

Care este cuantumul ajutoarelor pentru încălzire

 

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt diferite în funcție de tipul de încălzire. Astfel, pentru cei care se încălzesc cu lemne și cărbuni, cuantumul variază între 32 de lei și 320 de lei, în funcție de veniturile nete lunare pentru fiecare membru al familiei. De exemplu, cei care au un venit net lunar / membru de familie sub 200 de lei primesc 320 de lei. Cei care au un venit net lunar / membru de familie între 560,1 și 680 de lei primesc 192 de lei, iar cei care au un venit net lunar / membru de familie între 1280,1 de lei și 1386 de lei primesc 32 de lei. Aceeași sumă o primesc și persoanele singure care au un venit net lunar între 1280,1 lei și 2.053 lei.

Pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale, cuantumul variază între 25 de lei și 250 de lei, în funcție de veniturile nete lunare pentru fiecare membru al familiei. De exemplu, cei care au un venit net lunar / membru de familie sub 200 de lei primesc 250 de lei. Cei care au un venit net lunar / membru de familie între 560,1 și 680 de lei primesc 150 de lei, iar cei care au un venit net lunar / membru de familie între 1280,1 de lei și 1386 de lei primesc 25 de lei. Aceeași sumă o primesc și persoanele singure care au un venit net lunar între 1280,1 lei și 2.053 lei.

Pentru cei care se încălzesc cu energie electrică, cuantumul variază între 50 de lei și 500 de lei, în funcție de veniturile nete lunare pentru fiecare membru al familiei. De exemplu, cei care au un venit net lunar / membru de familie sub 200 de lei primesc 500 de lei. Cei care au un venit net lunar / membru de familie între 560,1 și 680 de lei primesc 300 de lei, iar cei care au un venit net lunar / membru de familie între 1280,1 de lei și 1386 de lei primesc 50 de lei. Aceeași sumă o primesc și persoanele singure care au un venit net lunar între 1280,1 lei și 2.053 lei.

Cuantumurile detaliate pentru fiecare treaptă de venit pot fi consultate în imaginea de mai jos.

 

Care este cuantumul suplimentului de energie

 

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței pot beneficia și de un supliment pentru energie, care se acordă în sumă fixă, în fiecare lună a anului câtă vreme venitul net lunar pentru fiecare membru al familiei nu depășește 1.386 de lei, iar pentru persoanele singure venitul net lunar nu depășește 2.053 de lei.

Suma care se acordă lunar ca și supliment de energie este de 30 de lei pentru energia electrică, 10 lei pentru gazele naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibili solizi și / sau petrolieri. Prin excepție, atunci când singura sursă de energie utilizată este energia electrică se acordă o sumă de 70 de lei, lunar. De exemplu, dacă o familie lemne pentru încălzire, gaze naturale pentru prepararea hranei și energie electrică pentru iluminat va primi o sumă cumulată de 60 de lei (20 lei pentru lemne, 10 lei pentru gaze naturale și 30 de lei pentru energie electrică).

 

Condiții pentru acordarea ajutorului de încălzire

 

Pentru a beneficia de ajutorul de încălzire, cetățenii trebuie să respecte câteva condiții:

- ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire dintr-o gospodărie. De exemplu, cei care se încălzesc și cu gaze și cu lemne trebuie să opteze pentru a cere ajutor fie doar pentru gazele naturale, fie pentru încălzire;

- ajutorul se acordă numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței;

- ajutorul se acordă numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință);

- ajutorul se acordă numai titularului contractului încheiat cu furnizorul de utilități (sau convenției individuale încheiate). Aici este o mare problemă, deoarece sunt multe persoane care au contractele cu furnizorul de gaze naturale sau energie electrică încheiate pe numele unor defuncți. Din păcate, prevederile legale adoptate prin Legea 226/2021 sunt clare și nu pot fi ocolite. Cei care se află în această situație trebuie mai întâi să treacă pe numele lor contractele cu furnizorul de gaze sau de energie electrică.

-  ajutorul se acordă numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).

 

Acte necesare pentru depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire

 

Acte privind dovedirea componenței familiei, în original și copie:

- act de proprietate, certificat moștenitor, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune);

- originale și copii după actul de identitate (Buletin de Identitate, Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie, Permis de ședere temporară) ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locul de consum);

- originale și copii după certificate de naștere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

- original și copie după certificat de căsătorie;

- original și copie după certificat deces;

- copie după hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț / încredințare minori;

- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

- adeverințe școală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student și dacă aceștia beneficiază sau nu de burse.

Actele doveditoare privind veniturile realizate;

- actele prevăzute în cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, potrivit formei de venit realizate;

- adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

- cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);

- cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon de indemnizație de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon de indemnizație pentru creștere copil din luna anterioară depunerii cererii;

- Adeverința rol-registru agricol (biroul nr.3 – etaj Primăria Băicoi)

Alte acte:

- factură de gaze recentă;

- factura de energie electrică recentă pentru suplimentul de energie;

- pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a mașinii/motocicletei, solicitanții vor anexa la cerere, în copie xerox, talonul și cartea de identitate a acestora.

MENȚIUNE:

Cererile se completează numai de către titularul ajutorului, acesta putând fi:

- proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia.

- titularul contractului de închiriere, concesiune (împuternicit prin procură notarială de către proprietarul locuinței sau de către titularul contractului de închiriere),

- persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager.

 

Ce trebuie să facă cetățenii pentru a obține ajutorul de încălzire

 

Pentru obținerea ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie, cetățenii trebuie să completeze formularul de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui folosit în anii anteriori.

Formularul se poate obține de la Primăria Orașului Băicoi, etajul 1, biroul nr. 5, de la 8:00 la 15:00 de luni până joi și de la 8:00 la 13:00 vinerea. De asemenea, formularul se poate printa de pe site-ul Primăriei și aduce completat.

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

- toți membrii familiei

- toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii

- toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței

- sistemul de încălzire utilizat

- toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie

Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 ta H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prezentată mai jos.

 

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.