Sidebar

Anul 2021

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Băicoi

Registrul privind avizele/rapoartele comisiilor Consiliului Local Băicoi

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Băicoi

HCL 123/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, PASAJ SUPRATERAN PESTE DN1 – BAICOI, INTERSECTIA INTRE DN 1 CU DJ 215”

HCL 122/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DUMBRAVA ROSIE; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DAMBULUI IN ZONA INTERSECTIEI STRAZII DAMBULUI CU STRADA AVIATORILOR; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DOROBANTI – ZONA LOCUINTE, STRADA DOROBANTI NR. 138, 140, 142, 144, AMENAJARE ALBIE PARAU DAMBU SI MODERNIZARE DRUM DE SERVITUTE DS 403/1 ACCES PROPRIETATI; DEMOLARE PODURI/ PODETE”

HCL 121/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Baicoi, in vederea participarii in comisia de evaluare a probei interviului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct din unitatile de invatamant de pe raza Orasului Baicoi

HCL 120/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 119/2021 privind aprobarea transformarii unui post vacant din statul de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 118/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 117/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 116/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 115/2021 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2021-2022

HCL 114/2021 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale, Liliesti, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2021-2022

HCL 113/2021 privind modificarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prahova si Unitatea Administrativ Teritoriala Paulesti, Blejoi, Plopeni si Baicoi in vederea realizarii obiectivului de investitii “Varianta ocolitoare Paulesti”

HCL 112/2021 privind acordarea unui mandat special Domnului Marius Ioan Constantin, reprezentantul Oraşului Baicoi, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HCL 111/2021 privind atestarea apartenetei la domeniului privat al Orasului Baicoi a unor imobile cu destinatia – teren situate in Orasul Baicoi

HCL 110/2021 privind atribuirea de terenuri in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala

HCL 109/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 84/29.09.2014 privind aprobarea taxelor de folosinta ocazionala a terenului de tenis si a salii de sport a Liceului Tehnologic “Constantin Cantacuzino” pentru activitati sportive

HCL 108/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 107/2021 privind acceptarea sponsorizarii de la SC OMV PETROM SA, conform contract nr. 28480/27.09.2021

HCL 106/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Farcus Marcela, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 105/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Dudau Marius, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu

HCL 104/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Bulareanu Petruta, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 103/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 102/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 101/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 88/30.08.2021 reinnoirea acordului de parteneriat incheiat intre Oras Baicoi si Asociatia Club Sportiv Baicoi si darea in folosinta gratuita a bazei sportive din cartierul Tufeni

HCL 100/2021 privind atribuirea unui spatiu pentru sediul partidului politic PPU-SL Filiala Prahova , Oras Baicoi, prin contract de inchiriere, in conditiile art. 26 si art. 27 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

HCL 99/2021 privind solicitarea adresata Ministerului Educaţiei si Cercetării, pentru emiterea Avizului conform ȋn vederea schimbării destinaţiei imobilului clădire şi teren aferent – fostă anexă Ṣcoală Gimnazială Lilieşti din strada Republicii nr. 317 şi desfiinţarea acesteia

HCL 98/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DUMBRAVA ROSIE; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DAMBULUI IN ZONA INTERSECTIEI STRAZII DAMBULUI CU STRADA AVIATORILOR; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DOROBANTI – ZONA LOCUINTESTRADA DOROBANTI NR. 138, 140, 142, 144, AMENAJARE ALBIE PARAU DAMBU SI MODERNIZARE DRUM DE SERVITUTE DS 403/1 ACCES PROPRIETATI; DEMOLARE PODURI/ PODETE EXISTENTE”.

HCL 97/2021 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea „Autorizaţiei de spargere” , ,,Acordului administrator drum'' şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al orasului BAICOI

HCL 96/2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Baicoi, a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati

HCL 95/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2021, si estimari pentru anii 2022-2024

HCL 94/2021 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova in vederea realizării unui obiectiv de interes public “Modernizare si reabilitare Școala Generala nr. 2, str. Viilor, Oraș Băicoi”

HCL 93/2021 privind avizarea componentei comisiei de concurs/examen si comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul organizat de managerul unității, pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 92/2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Baicoi, care vor face parte din comisia de concurs/examen si din comisia de solutionare a contestatiilor, la concursul organizat de managerul unitatii, pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 91/2021 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi”

HCL 90/2021 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orasenesc Baicoi, valabil la 01.08.2021

HCL 89/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 96/30.09.2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al Clubului Sportiv Orasenesc Baicoi

HCL 88/2021 privind reinnoirea acordului de parteneriat intre Oras Baicoi si Asociatia Club Sportiv Baicoi si darea in folosinta gratuita a bazei sportive din cartierul Tufeni

HCL 87/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 86/2021 privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Baicoi pentru anul scolar 2021 – 2022 si Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei

HCL 85/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Băicoi nr. 62/29.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băicoi, judeţ Prahova

HCL 84/2021 privind atribuirea spatiului locativ (locuinta), situat in fdt. Alunis, nr. 4C, Oras Baicoi, catre domnul Zaharia Ion si incheierea contractului de inchiriere

HCL 83/2021 privind atribuirea unui spatiu pentru sediul partidului politic Alianta Pentru Unirea Romanilor, Oras Baicoi, prin contract de inchiriere, in conditiile art. 26 si art. 27 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

HCL 82/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2021, si estimari pentru anii 2022-2024

HCL 81/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2021

HCL 80/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 79/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului pe luna iunie 2021, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi

HCL 78/2021 privind aprobarea instalării și marcării mijloacelor de semnalizare rutiera indicator “SENS UNIC” pe strada Cireșului, la intrarea din strada Postăvarului și indicatorului “ACCESUL INTERZIS” pe strada Cireșului, la intrarea din strada Parângului, din Oraș Băicoi, Județ Prahova

HCL 77/2021 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu județul Prahova în vederea realizării proiectelor din cadrul programului „South – Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investement Programme” și aprobarea Acordului de Parteneriat cadru ce va fi încheiat de Orașul Băicoi cu Județul Prahova

HCL 76/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2021, și estimări pentru anii 2022-2024

HCL 75/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 27.07.2021

HCL 74/2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 73/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC FILDAS TRADING SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 3.808,19 lei

HCL 72/2021 privind darea in folosinta gratuita a echipamentelor medicale achizitionate de Oras Baicoi prin proiectul ,,DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC BAICOI‘’, catre Spitalul Orasenesc Baicoi

HCL 71/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 70/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului pe luna mai 2021, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 69/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 68/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 67/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC PHONEXY SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 4.404 lei

HCL 66/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC MASPEX ROMANIA SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 1630,18 lei

HCL 65/2021 privind acceptarea colaborarii si sponsorizarii de la Asociatia Energy Policy Group/Grupul de Politici Energetice

HCL 64/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 15/24.02.2021 privind acordarea de scutiri la plata impozitului datorat pentru cladirile detinute conform contractului de comodat incheiat cu Orasul Baicoi, situate in Oras Baicoi, str. Dorobanti, nr. 4, precum si pentru mijloacele de transport detinute de Asociatia Club Sportiv Baicoi, pentru anul 2021

HCL 63/2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra loturilor de teren situate in oras Baicoi, Strada Trandafirilor nr. 5C.

HCL 62/2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băicoi, judeţ Prahova

HCL 61/2021 privind completarea Nomenclatorului stradal al oraşului Băicoi, Judeţul Prahova, aprobat prin HCL Băicoi nr. 104/22.12.2020

HCL 60/2021 privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Orasului Baicoi, jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’

HCL 59/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 58/2021 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 57/2021 privind prelungirea a 2 (doua) contracte de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 56/2021 privind aprobare P.U.D. – “RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ATELIER REPARAŢII AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, REFACERE ÎMPREJMUIRE CU PORŢI DE ACCES, ALEE CAROSABILĂ ŞI PIETONALĂ ŞI PARCARE (Sst=1058mp), ORAS BAICOI, STRADA REPUBLICII NR. 376, NR. CAD. 20961 - BENEFICIAR : SC BLUE DOLPHIN CAR WASH SRL”

HCL 55/2021 privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali la nivelul Orasului Baicoi

HCL 54/2021 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 53/2021 privind aprobarea Statutului Oraşului Băicoi

HCL 52/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 51/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Băicoi

HCL 50/2021 privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investement Programme”

HCL 49/2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Băicoi și Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția «Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova»

HCL 48/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 47/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 46/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Liliești, Orașul Băicoi

HCL 45/2021 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin- reprezentantul Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"

HCL 44/2021 privind aprobarea promovării pe posturi vacante din statul de funcții, în cadrul aceleiași categorii profesionale, a unor salariați care au absolvit cursuri de calificare, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 43/2021 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 42/2021 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții și scoaterea la concurs în vederea ocupării acestora, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 41/2021 privind numirea a doi reprezentanți ai Consiliului local al Orașului Băicoi, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 40/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Băicoi

HCL 39/2021 privind Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajului TOCĂTOR CRENGI FORST ST6D

HCL 38/2021 privind aprobarea Proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU GRĂDINIȚA CENTRU CIVIC LILIEȘTI, strada Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova, proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice. Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/b/2/NE, SE, SM

HCL 37/2021 privind aprobarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2021, și estimări pentru anii 2022-2024

HCL 36/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Orașul Băicoi

HCL 35/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 34/2021 privind completarea scopului și obiectului de activitate al Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 33/2021 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Liliești, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 32/2021 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 31/2021 privind aprobarea înlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Oraș Băicoi pentru anul școlar 2020-2021

HCL 30/2021 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea planului de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din Orașul Băicoi pentru anul 2021

HCL 29/2021 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Local al Orașului Băicoi pentru anul 2021

HCL 28/2021 privind prelungirea a 4 (patru) contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 27/2021 privind trecerea din domeniul privat al UAT Băicoi în domeniul public al UAT Băicoi a terenului în suprafață de 1061 mp, identificat prin nr. cad. 32243, situat în Băicoi, str. Trandafirilor nr. 5C

HCL 26/2021 privind aprobarea înființării serviciului de transport în regim de taxi în Orașul Băicoi

HCL 25/2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a Orașului Băicoi pentru perioada 2021-2027

HCL 24/2021 privind atribuirea de terenuri în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală

HCL 23/2021 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele și altele asimilate acestora pentru anul 2022” aplicabile în Orașul Băicoi

HCL 22/2021 privind aprobarea Acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitățile Administrativ Teritoriale Păulești și Băicoi, în vederea realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Păulești”

HCL 21/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Atelierului de Gospodărie Locală

HCL 20/2021 privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Orașului Băicoi, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții”

HCL 19/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 18/2021 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, în Orașul Băicoi, Județul Prahova

HCL 17/2021 privind acceptarea sponsorizării oferite de către Asociația Club Sportiv „Aurora Băicoi” constând în transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Oraș Băicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse reprezentând SCUTECE BABYLINO

HCL 16/2021 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Dorobanți nr. 5, Județ Prahova, către Partidul Social Democrat, Organizația Băicoi și încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 3/30.01.2018

HCL 15/2021 privind acordarea de scutiri de la plata impozitului datorat pentru clădirile deținute conform contractului de comodat încheiat cu Orașul Băicoi, situate în Oraș Băicoi, str. Dorobanți nr. 4, precum și pentru mijloacele de transport deținute de Asociația Club Sportiv „Aurora Băicoi”, pentru anul 2021

HCL 14/2021 privind actualizarea taxei de salubritate instituită prin HCL nr. 85/30.08.2016 modificată prin HCL nr. 10/28.02.2017

HCL 13/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/22.12.2020 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2021”, aplicabile în orașul Băicoi

HCL 12/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Mixte Oraș Băicoi, strada Schelei nr. 60, Județ Prahova”

HCL 11/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 10/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orașului Băicoi în vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orașului Băicoi, județul Prahova pentru anul 2020

HCL 9/2021 privind aprobarea prelungirii activității unor medici cu contract de prestări servicii din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 8/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021

HCL 7/2021 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2021

HCL 6/2021 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani din bugetul local, pentru anul 2021

HCL 5/2021 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Orașului Băicoi, Județul Prahova, rămase disponibile, respectiv Lot 2 Țintea în suprafață de 16,15 ha”

HCL 4/2021 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 41/09.04.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Construire Centru Cultural - Recreativ Băicoi - Extinderea, Modernizarea, Reabilitarea, Dotarea, Schimbarea Folosinței Inițiale Clădire Fost Spital Hepatită și Construire Trotuare și Piste de Biciclete în Orașul Băicoi, Județul Prahova”

HCL 3/2021 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 2/2021 privind încheierea contractului de constutuire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA, pentru suprafața de teren de 100 mp, situat în Tarlaua 52, Parcela 97 - Deal Țintea, Rezervoare Apă

HCL 1/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

Anul 2020

HCL 110/2020 privind aprobarea programului cadru de conformare al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 109/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 108/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 107/2020 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi din Orașul Băicoi și Școala Gimnazială, Liliești, Orașul Băicoi, pentru anul școlar 2020-2021

HCL 106/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în comisia de admitere a copiilor în cadrul Centrului Social de zi - „Universul Piticilor”, Oraș Băicoi

HCL 105/2020 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei Locale de ordine publică a orașului Băicoi

HCL 104/2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Băicoi, județul Prahova

HCL 103/2020 privind schimbarea denumirii obiectivului TÂRGUL ORAȘULUI BĂICOI în PIAȚA MIXTĂ ORAȘ BĂICOI, strada Schelei nr. 60

HCL 102/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unității administrativ teritoriale Oraș Băicoi a imobilului (teren) în suprafață de 4554 mp, situat în oraș Băicoi, str. Horia nr. 1, identificat prin nr. cad/CF: 22460

HCL 101/2020 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2021” aplicabil în orașul Băicoi

HCL 100/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 99/2020 privind aprobarea programului operațional de conformare al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 98/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 97/2020 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 96/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești - Prahova”

HCL 95/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriate pentru Managementul Apei - Prahova”

HCL 94/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriate pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

HCL 93/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Acționarilor SC HIDRO PRAHOVA SA

HCL 92/2020 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din orașul Băicoi pentru anul școlar 2020-2021 și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației

HCL 91/2020 privind aprobarea angajării fără concurs, pe perioadă determinată, până la ocuparea prin concurs a postului de bucătar la Blocul Alimentar al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 90/2020 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții și promovarea titularilor de post în gradul/treapta profesională corespunzătoare în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 89/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 88/2020 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi și Școala Gimnazială, Liliești, Orașul Liliești, pentru anul școlar 2020-2021

HCL 87/2020 privind prelungirea termenului de închiriere a imobilelor teren situate în Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 35 și str. Republicii nr. 270, județ Prahova, către S.C. CALLIOPE SRL

HCL 86/2020 privind aprobare P.U.Z. - „Schimbare destinație teren din zona unități industriale, depozitare, subzonă industrie nepoluantă în zonă locuințe cu regim mic de înălțime și parcelare teren (S=6812 mp) în vederea atribuirii de loturi locuințe pentru tineri (Sstud. = 8715), beneficiar Oraș Băicoi, strada Trandafirilor 5C, nr. cad. 28639, 22778, 28600, Tarlaua 50, parcelele N3789, A3791, Cc3785, A3787”

HCL 85/2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 71/05.08.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița Centru Civic Liliești, str. Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova, proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice”

HCL 84/2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Dr. Voinescu Emanuel Șerban, pentru spațiul aflat în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 83/2020 privind modificarea capitolului IV Prețul închirierii punctul 3 din Anexa nr. 3 la HCL 45/20.05.2020

HCL 82/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL 81/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 80/2020 privind alegerea viceprimarului orașului Băicoi

HCL 79/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

HCL 78/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 77/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 76/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Bazin de înot didactic”, Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 10, Tarla 4, Parcela Cc 105, Județ Prahova

HCL 75/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale oraș Băicoi a imobilelor (construcții) - POD PÂRÂU DÂMBU, situat în oraș Băicoi, str. Dumbrava Roșie și aprobarea desființării acestora

HCL 74/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimării pentru anii 2021-2023

HCL 71/2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița Centru Civic Liliești, str. Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova

HCL 70/2020 privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „Reabilitare / refacere trei poduri în orașul Băicoi, județul Prahova - pod peste Pârâul Dâmbu la intersecția cu strada Dumbrava Roșie - Pod peste Pârâul Dâmbu la intersecția străzii Dâmbului cu strada Dorobanți - Pod peste Pârâul Dâmbu str. Dorobanți zona locuințe nr. 138, 140, 142 și 144” în „Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe str. Dumbrava Roșie; Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe str. Dâmbului în zona intersecției străzii Dâmbului cu strada Aviatorilor; Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe strada Dorobanți - zona locuințe strada Dorobanți nr. 138, 140, 142, 144, amenajare albie Pârâu Dâmbu și modernizare drum de servitute DS 403/1 acces proprietăți; Demolare poduri / podețe existente

HCL 69/2020 privind ajustarea pe tarife distincte pentru serviciul prestat persoanelor fizice și juridice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora de către Floricon Salub SRL, începând cu data de 1.08.2020

HCL 68/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL 67/2020 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „Amenajare Parc Central Băicoi” prin act adițional

HCL 66/2020 privind aprobarea prelungirii activității d-nei. Gavrilidis Luminița - biolog principal în Laboratorul de Analize Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 65/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice pentru Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi

HCL 64/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice pentru Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 63/2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al orașului Băicoi, pentru perioada 2020-2024

HCL 62/2020 privind aprobarea planului de siguranță și ordine publică al Orașului Băicoi

HCL 61/2020 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi

HCL 60/2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru imobilul clădire C1, din Oraș Băicoi, str. Paltinului nr. 27

HCL 59/2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru spațiul din incinta clădirii administrative sediul S.P.C.L.E.P. Băicoi

HCL 58/2020 privind prelungirea a 2 (două) contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 57/2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Oraș Băicoi nr. 32/30.03.2020

HCL 56/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Oraș Băicoi a imobilului (construcție) - PIAȚA AGROALIMENTARĂ LILIEȘTI și aprobarea desființării acesteia

HCL 55/2020 privind stingerea din evidența contabilă a soldurilor conturilor „Active fixe corporale în curs de execuție” - 231

HCL 54/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 53/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

HCL 52/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Băicoi

HCL 51/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 50/2020 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Băicoi, județ Prahova

HCL 49/2020 privind însușirea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Băicoi

HCL 48/2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în căminul de nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 47/2020 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Tufenilor, f.n., Județ Prahova, către SC ONIT IMPEX S.R.L. și încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 3/18.05.2015

HCL 46/2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Liliești și Dispensarului Țintea, Oraș Băicoi, Județul Prahova

HCL 45/2020 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a orașului Băicoi, județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unui contract

HCL 44/2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 43/2020 privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente pentru dezinfecție și dezinsecție a orașului Băicoi, județul Prahova”

HCL 42/2020 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „Amenajare Parc Central Băicoi”, prin act adițional

HCL 41/2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Construire Centru Cultural-Recreativ Băicoi, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 40/2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Construire Centru Cultural-Recreativ Băicoi, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 39/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 38/2020 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi, precum și structurile aferente acestuia, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020

HCL 37/2020 privind aprobarea angajării fără concurs a unui medic de laborator, pe o perioadă determinată de 6 (șase) luni, precum și aprobarea angajării cu personal contractual medical și auxiliar, la nevoie, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020

HCL 36/2020 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi, valabil la 01.03.2020

HCL 35/2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a președintelui Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 34/2020 privind acceptarea sponsorizării de la SC UBITECH CONSTRUCȚII SRL privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Oraș Băicoi a dreptului de proprietate asupra următoarelor produse: 1 Ecran Proiecție și 1 Videoproiector

HCL 33/2020 privind acceptarea sponsorizării de la SC DINENG SERV SRL privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Băicoi a dreptului de proprietate asupra Proiectului Tehnic și a drepturilor de proprietate intelectuală

HCL 32/2020 privind aprobarea închirierii imobilului (teren și construcție) fosta școală Prunărești către dl. Geantă Constantin

HCL 31/2020 privind aprobare P.U.Z. - „Ridicare restricție temporară de construire și schimbare destinație teren (S=2164 mp) din zona industrii și servicii publice și locuințe în subzona instituții și servicii pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drum și acces (Sstud=3210 mp)-oraș Băicoi, str. Republicii nr. 103, nr. cadastral 23501, T12, P 973, 974”, beneficiar David Grațiela Ioana

HCL 30/2020 privind punerea la dispoziția PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HCL 29/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimării pentru anii 2021-2023

HCL 28/2020 privind modificarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru „Reabilitare/modernizare/reparații/parte carosabilă, sisteme de colectare ape pluviale, acostamente, podețe-străzi Oraș Băicoi” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 74/28.08.2019

HCL 27/2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional în vederea ajustării prețului contractului de lucrări nr. 3232/30.01.2019, generat de adoptarea unor dispoziții de șantier, ca urmare a lucrărilor suplimentare desfășurate în șantierul de construire a parcului central

HCL 26/2020 privind aprobarea constituirii comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de îngrijitor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pozițiile 151, 152 și 153 din statul de funcții (deservire posturi fixe: Camera de Gardă, Laborator analize, Laborator Radiologie, Ambulator, administrativ), din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 25/2020 privind aprobarea organizării unui salon de supraveghere postanestezică, denumit SPA, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 24/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 23/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 22/2020 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din Orașul Băicoi pentru anul 2020

HCL 21/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL 21/26.08.2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale

HCL 20/2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 19/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SPCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 1 februarie 2020

HCL 18/2020 privind acordarea unui sprijin financiar, elevului Mihai Constantin Răzvan, pentru a reprezenta România la Campionatul Mondial de Talente „World Championships of Performing Arts” ce se va desfășura în California, Los Angeles

HCL 17/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - Iliuță Cătălina Mariana

HCL 16/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, lui Ștefănoiu Florian, pentru minorul Ștefănoiu Luca Răzvan, în vederea realizării unui tratament medical

HCL 15/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 14/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și Modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 13/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 12/2020 privind modificarea Capitolului 4 - „Organizarea sistemului actual de iluminat public în orașul Băicoi”, pct. 4.1. „Determinarea valorii estimate a contractului”, din cadrul Studiului de Oportunitate al Serviciului de Iluminat Public al Orașului Băicoi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 106/28.11.2019

HCL 11/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 10/2020 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Liliești, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2019-2020

HCL 9/2020 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021, în Orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 8/2020 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 7/2020 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2020

HCL 6/2020 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, în anul 2020

HCL 5/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2020

HCL 4/2020 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Orașului Băicoi pentru anul 2020

HCL 3/2020 privind darea în folosință gratuită a echipamentului Platinium DRF (sistem de radiografie și fluoroscopie în configurație digitală) seria M186F0317, către Spitalul Orășenesc Băicoi

HCL 2/2020 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 1/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradală (măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice) și deszăpezire (curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț) a Orașului Băicoi, prin concesiune de servicii cu respectarea procedurilor de achiziție publică prevăzută de legislația în materie

Anul 2019

HCL 119/2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici aprobați prin HCL nr. 76/28.08.2018 pentru obiectivul „Construire trotuare și piste de biciclete în Orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 118/2019 privind aprobarea sumelor necesare decontării transportului cadrelor didactice

HCL 117/2019 privind aprobarea prelungirii activității unor medici cu contract de prestări servicii și aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 116/2019 privind aprobarea modificării contractului de închiriere pășune nr. 10087/12.05.2015, încheiat între Orașul Băicoi și dl. Piscu George

HCL 115/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public în Orașul Băicoi

HCL 114/2019 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2020” aplicabile în Orașul Băicoi

HCL 113/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 112/2019 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public ”Dotări - Echipamente loc de joacă Grădinița Liliești Blocuri - Oraș Băicoi”

HCL 111/2019 privind schimbarea denumirii unității de învățământ „Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi în „Liceul Teoretic Băicoi”

HCL 110/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 109/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 108/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 107/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi începând cu 01 decembrie 2019

HCL 106/2019 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public în Orașul Băicoi

HCL 105/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 104/2019 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi din Orașul Băicoi și Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi, pentru anul școlar 2019-2020

HCL 103/2019 privind privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Orașului Băicoi

HCL 102/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 101/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local centralizat al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 100/2019 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Băicoi cu rețeaua de iluminat public

HCL 99/2019 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „AMENAJARE PARC CENTRAL BĂICOI” prin Act Adițional

HCL 98/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 97/2019 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din ștatul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 96/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 95/2019 privind schimbarea denumirii din „Serviciul social de zi - creșă” în „Centrul social de zi - creșa Universul Piticilor

HCL 94/2019 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Independenți nr. 173, Județ Prahova, către Compania Națională Poșta Română SA

HCL 93/2019 privind completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 92/2019 privind retragerea drepturilor de folosință gratuită asupra loturilor de teren situate în oraș Băicoi, Aleea Lotrului, nr. 6 B, Aleea Lotrului, nr. 6 C, Strada Viitorului, nr. 10 C, Strada Viitorului, nr. 10 B

HCL 91/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 90/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 17394/07.08.2019 între Orașul Băicoi și Județul Prahova

HCL 89/2019 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi”

HCL 88/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetu local al Orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 87/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 86/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru realizarea și derularea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 85/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 84/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Oraș Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 83/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 82/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 81/2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi, valabil la 01.08.2019

HCL 80/2019 privind aprobarea deciziei de admitere - model, pentru admiterea copiilor în cadrul Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor” a orașului Băicoi, județul Prahova

HCL 79/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în comisia de admitere a copiilor în cadru Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor”, Oraș Băicoi

HCL 78/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Adunarea Generală a Acționarilor SC HIDRO Prahova SA

HCL 77/2019 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Orașul Băicoi pentru anul școlar 2019-2020 și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației

HCL 76/2019 privind trecerea din domeniul prvat în domeniul public al Orașului Băicoi a imobilului teren, situat în str. Horia, nr. 1, identificat prin nr. cad/CF: 22460, suprafața 4554 mp

HCL 75/2019 privind aprobare P.U.Z - „Ridicare restricție de construire (S = 9824 mp) și schimbare destinație teren din zonă mixtă rezidențială cu clădiri P - P+2 și instituții și servicii publice de interes general cu funcțiuni complexe în zonă de instituții și servicii și subzonă căi rutiere și pietonale - pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drumuri de acces (Sstud = 12790 mp) - oraș Băicoi, str. Republicii nr. 243, nr. cad. 27232, T 54, P 3963, 3962, strada Dunării, strada Caraiman” - beneficiar SC LIDL Imobiliare România Management SRL

HCL 74/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare/modernizare/reparații/parte carosabilă, sisteme de colectare ape pluviale, acostamente, podețe-străzi Oraș Băicoi

HCL 73/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 72/2019 privind validarea alegerii domnului Dumitran Constantin Cătălin în funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi

HCL 71/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 70/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social de Zi Creșa „Universul piticilor”, oraș Băicoi

HCL 69/2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Băicoi pentru anul 2019

HCL 68/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare „Intervenție de urgență în cazurile de violență domestică - Echipa mobilă”

HCL 67/2019 privind aprobarea folosirii excedentului anului 2016, 2017, 2018 în anul 2019 la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi

HCL 66/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 65/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 64/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 63/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 62/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 60/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 59/2019 privind asocierea Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 100E (tronson strada Horia și strada Tufenilor) - Oraș Băicoi”

HCL 58/2019 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 215 (tronson strada Dorobanți) -Oraș Băicoi

HCL 57/2019 privind constatarea încetării mandatului dlui Chiotoroiu Gheorghe din funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi, județ Prahova

HCL 56/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru transportul cadrelor didactice

HCL 55/2019 privind modificarea HCL nr. 48/27.04.2017 privind completarea regulamentului aprobat prin HCL 38/31.03.2017 privind înființarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 54/2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Orașului Băicoi, județ Prahova, pentru perioada 2019-2024

HCL 53/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Unina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 52/2019 privind însuțirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui bun imobil teren, în suprafață de 11.782 mp, situat în Băicoi, str. Rodnei nr. 22B, T32, P 2923

HCL 51/2019 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 50/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 49/2019 privind modificarea Anexei 1 la HCL 113 din 18.12.2018

HCL 48/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 47/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 46/2019 privind completarea inventarului public al orașului Băicoi

HCL 45/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 44/2019 privind aprobarea prelungirii activității dnei Gavrilidis Luminița - biolog principal în Laboratorul de Analize Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 43/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 42/2019 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al orașului Băicoi

HCL 41/2019 privind aporbarea modalității de acordare a gratuității pentru transportul urban, pentru persoanele cu handicap din orașul Băicoi

HCL 40/2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pășune nr. 10086/12.05.2015, încheiat între Orașul Băicoi și Asociația Crescătorilor de Animale „Besmin”

HCL 39/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. L1533/04,11,2009, încheiat cu Cabinet Psihologie Cojocaru Mihaela, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 4975/27,05.2010, încheiat cu CMI dr. Drilea Dorina, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 7/19.03.2012, încheiat cu CMI dr. Daniel Constantin Nistorescu pentru spațiile aflate în cincinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 38/2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Băicoi, zona Centru Civic Liliești, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2181/02.04.2001, către dna Ursachi Andreea Ruxandra și dl Ursachi Cătălin Gabriel

HCL 37/2019 privind însușirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui imobil teren, în suprafață de 4400 mp, situat în Oraș Băicoi, str. Aleea Castanilor, nr. 9, T 105, P2165/4

HCL 35/2019 privind aprobarea listei de investiții aferente sistemului public Băicoi de alimentare cu apă ce se vor realiza cu finanțare din fonduri proprii și fonduri IID în anul 2019

HCL 35/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 34/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, d-nei Voicu Laura Elena, pentru minora Voicu Irina Teodora, în vederea realizării unui tratament medical

HCL 33/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul local, d-nei Ștefănoiu Georgiana, pentru minorul Ștefănoiu Luca Răzvan, în vederea realizării unei intervenții chirurgicale

HCL 32/2019 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice, afaltă în situație de extremă dificultate - Rădulescu Constantin, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu

HCL 31/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 30/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate

HCL 29/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plată prevăzută de art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la nivelul UAT Oraș Băicoi

HCL 28/2019 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 27/2019 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” , orașul Băicoi, pentru anul școlalr 2018-2019

HCL 26/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Băicoi

HCL 25/2019 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 24/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 23/2019 privind apobarea numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Liliești, orașul Băicoi, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 22/2019 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul prestat persoanelor fizice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, de către SC Floricon Salub SRL

HCL 21/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 20/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 19/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 18/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 17/2019 privind aprobarea majorării salariilor pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 16/2019 privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 15/2019 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, în orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 14/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 13/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/15.02.2018 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA

HCL 12/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/01.09.2014 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ROMTELECOM SA

HCL 11/2019 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor Orașului Băicoi și ale autorității publice locale Oraș Băicoi

HCL 10/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 09/2019 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând majorității rome din orașul Băicoi pentru perioada 2019-2020

HCL 08/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2019

HCL 07/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019

HCL 06/2019 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2019

HCL 05/2019 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 04/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită către „Asociația Sportivă Lupte Libere Băicoi” a imobilului fost atelier de tâmplărie, cu sediul în Oraș Băicoi, str. Independenței, nr. 148

HCL 03/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 și HG nr. 937/2018

HCL 02/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi pentru anul 2018 aprobat prin HCL 105/21.11.2018

HCL 01/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Anul 2018

HCL 118/2018

HCL 112/2018

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.