Sidebar

Primăria Orașului Băicoi

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei Orașului Băicoi în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Invalid Input

Vă rugăm completați numele!

Completați, vă rugăm, CNP sau CUI, după caz!

În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul entității juridice.

Completați, vă rugăm, adresa!

Strada, numărul, detaliile imobilului (bloc, etaj, apartament), oraș, județ

Completează numărul de telefon!

Introdu o adresă de email validă!

Invalid Input

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Invalid Input

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Invalid Input

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Invalid Input

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Bifați cel puțin una dintre cele două opțiuni!

Bifați cel puțin una dintre cele două opțiuni

Bifați cel puțin una dintre cele două opțiuni!

Bifați cel puțin una dintre cele două opțiuni

0/1000

Invalid Input

Vă rugăm să elaborați un răspuns detaliat (maxim 1000 de caractere)

0/1000

Vă rugăm să detaliați

Vă rugăm să elaborați un răspuns detaliat (maxim 1000 de caractere)

0/1000

Vă rugăm să detaliați!

Vă rugăm să furnizați un răspuns detaliat (maxim 1000 de caractere). Vă rugăm să ne oferiți rezultatele ultimelor analize efectuate.

Invalid Input

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE! Se completeaza cu : Contract nr..... din data .......

Vă rugăm să bifați

Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei Orașului Băicoi, județul Prahova. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal.

Captcha
Refresh Invalid Input

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.