Sidebar

Compartimentul Protecție Civilă, PSI, Autorizări se subordonează direct Primarului orașului Băicoi

Atribuții:

- răspunde de pregătirea pentru protecție civilă din oraș;
- realizează organizarea, coordonarea, evidența și controlul activităților de pregătire;
- face propuneri privind proiectul de buget pe linie de protecție civilă;
- ține evidența aparaturii și mijloacelor de intervenție și întocmește situația privind înzestrarea cu materiale și tehnică a formațiunii de protecție civilă;
- deține situația surselor de risc existente;
- răspunde de culegerea, prelucrarea și interpretarea datelor despre producerea dezastrelor;
- actualizează planul de apărare împotriva dezastrelor;
- verifică și antrenează comisiile de protecție civilă și comandanții de formațiuni de la agenții economici pentru intervenție;
- se asigură de execuția verificărilor și întreținerilor la mijloacele de alarmare;
- urmărește realizarea și finalizarea investițiilor avizate pe linie de protecție civilă;
- verifica starea de întreținere a adăposturilor de protecție civilă de pe raza orașului;
- organizează, planifică, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Primăriei;
- îndeplinește atribuții de prevenire și protecție a muncii pentru Primăria Băicoi cu excepția Atelierului de Gospodărie Locală;
- înregistrează mopedele, mașinile autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, mașinile agricole sau forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării;
- identifică și se preocupă de rezolvarea problemelor privind activitățile de transport public local prin curse regulate și curse speciale pe bază de grafic de circulație și în regim de taxi;
- emite avize pentru puncte de lucru de prestări servicii și alte activități;
- atribuții specifice sistemului de control intern managerial conform OMFP nr.946/2005, republicat cu completările și modificările ulterioare.

Formulare

Cerere-tip pentru eliberarea Acordului de funcționare
Cerere-tip pentru eliberarea Acordului de funcționare - model de completare

Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației de funcționare
Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației de funcționare - model de completare

Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației și programului de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare
Cerere-tip pentru eliberarea Autorizației și programului de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare - model de completare

Cerere de eliberare a Avizului pentru programul de funcționare
Cerere de eliberare a Avizului pentru programul de funcționare - model de completare

Cerere-tip pentru aplicarea vizei anuale pe Acordul - Autorizația și programul de funcționare
Cerere-tip pentru aplicarea vizei anuale pe Acordul - Autorizația și programul de funcționare - model de completare

Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole
Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole - model de completare

Cerere înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării
Cerere înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării - model completat

Cerere radiere vehicule care nu se supun înmatriculării
Cerere radiere vehicule care nu se supun înmatriculării - model completat

Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - model completat

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.