Sidebar

Publicații de căsătorie

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al orașului Băicoi (S.P.C.L.E.P Băicoi), a fost organizat în subordinea consiliului local al orașului Băicoi – ca serviciu fără personalitate juridică (H.C.L. nr. 10 din 25.02.2005) - în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1)  , art. 25 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență  a persoanelor.

S.P.C.L.E.P. Băicoi are în componență două servicii – stare civilă și evidența persoanelor– având ca principale atribuții înregistrarea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor de stare civilă, evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate și aplicarea vizelor de reședință pe actele de identitate, analiză – sinteză, secretariat – arhivă și relații cu publicul.

Potrivit prevederilor art. 25 alin.(2) din O.U.G. nr. 84/2001, S.P.C.L.E.P. Băicoi deservește, pe linie de evidență a persoanelor, locuitorii orașului Băicoi și pe cei aferenți comunei Florești, județ Prahova (sate arondate: Florești,Cap Roșu, Călinești, Novăcești și Cătina).

Coordonator S.P.C.L.E.P. Băicoi – Dima-Prodea Lagua
Responsabil stare civilă – Mocanu Florentina

Date de contact: Oraș Băicoi, str. Dorobanți, nr. 5, jud. Prahova
TEL.-FAX. – 0244.260.021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa S.P.C.L.E.P. Băicoi – Stare civilă - : oraș Băicoi, str. Unirii nr. 21, jud. Prahova
Tel. – 0244.260.830 / 0244.260.116 – Secretariat Primăria oraș Băicoi
Fax – 0244.260.987 – Secretariat Primăria oraș Băicoi.

PROGRAM GHIȘEU  EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ:
LUNI - 08:00 – 16:30
MARȚI - 08:00 – 16:30
MIERCURI - 08:00 – 16:30
JOI - 08:00 – 18:00
VINERI - 08:00 – 14:00

Atribuții specifice activității pe linie de secretariat și relații cu publicul

Atribuții specifice activității pe linie de evidență a persoanelor

Atribuții specifice activității pe linie de stare civilă

Atribuții specifice activității pe linie de informatică

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘ BĂICOI:

ELIBERARE ACTE IDENTITATE ȘI TERMENE DE SOLUȚIONARE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ (Căsătorie, adopție, divorț, schimbare nume pe cale administrativă), DETERIORARE, FURT, PIERDERE, SCHIMBARE DOMICILIU, RENUMEROTARE, SCHIMBARE SEX

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘ BĂICOI 

  1. Ofițerul de stare civilă asigură continuitatea activității serviciului în zilele de sâmbătă și duminică și în perioada sărbătorilor legale.
  2. Cererile pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă și cererile pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal sau prin împuternicit cu procură specială.
  3. Cererile pentru schimbarea de nume și declarațiile de căsătorie se depun personal.
  4. Termenele de soluționare :

- eliberare duplicate :              -        până la 30 de zile;  (vezi ANEXA 42)

- transcriere acte stare civilă : -        până la 30 de zile;        

- schimbare nume/prenume :  -        până la 60 de zile;        

- declarațiile de căsătorie :      -       10 zile calendaristice în care sunt cuprinse depunerea cererii și oficierea căsătoriei.

 

Anexe

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006);

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006) - model de completare;

Anexa 12 cerere schimbare domiciliu;

Anexa 12 cerere schimbare domiciliu - model de completare;

Anexa 14 declarație locuință;

Anexa 14 declarație locuință - model de completare;

Anexa 15_cerere eliberare act identitate urmare a schimbării domiciliului;

Anexa 18 cerere pentru eliberarea actului de identitate;

Anexa 18 cerere pentru eliberarea actului de identitate - model de completare;

Anexa 19 cerere schimbare domiciliu;

ANEXA 42 cerere eliberare certificat - model de completare;

 

ANEXA 42 cerere eliberare certificat - model de completare;

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.