Sidebar

VENITUL MINIM GARANTAT -  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare:

–       cerere  tip

–       xerocopii după:

 • BI/CI/CIP ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • certificat de naștere copii;
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Orasului Baicoi - sot, sotie si copii;
 • adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare a Forței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
 • actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar :
 • adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară și cuantumul acesteia;
 • adeverință eliberată de la Primăria Orasului Baicoi din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol ;
 • declarație pe propria răspundere ;
 • dosar cu șină

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.