Sidebar

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI – Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Republicare

Scopul alocatiei pentru sustinerea familiei este de a sprijini familiile cu venituri reduse si care au in intretinere copii cu varsta mai mica de 18 ani, pentru a crea conditii mai bune de crestere si educatie pentru acestia.

Acte necesare:

-livret de familie completat la zi privind componenta familiei (copie si original)

- BI/CI titular si al celorlalti membrii ai familiei (copie si original)

-certificat de nastere al titularilor si copiilor (copie si original)

-certificat de casatorie (copie si original)

-certificat de deces (copie si original)

-hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/disparut/a

-hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile

-hotarare judecatoreasca privind obligatia legala de intretinere

-hotarare adoptie sau incredintare a minorului sau plasament

-adeverinte de salariu net pentru persoanele incadrate in munca (din luna anterioara depunerii cererii)

-talonul de plata al ajutorului de somaj,alocatie de sprijin

-taloane sau adeverinte de pensie limita de varsta , pensie de urmas ,pensie de handicap , pensie alimentara

-taloane alocatie de stat

-adeverinte de elev cu mentiunea “frecventeaza cursurile scolare fara intrerupere”

-adeverinta de venituri eliberate de organele financiare teritoriale pentru cei care nu realizeaza venituri cu carte de munca

-adeverinte de la serviciul taxe si impozite  locale din care sa reiasa daca persoana soilicitanta detine bunuri mobile si imobile

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.