Sidebar

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI - Ordonanta de urgenta nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare - reprezinta un suport financiar lunar oferit de stat in timpul sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie) persoanelor cu posibilitati financiare reduse. Cuantumul si modul de acordare ale acestui suport depend de valoarea ISR. 

In cazul in care incalzirea se face folosind gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, venitul net mediu lunar nu trebuie sa fie mai mare de 750 de lei (conform O.U.G.nr.114/2018), indiferent daca esti persoana singura sau ai o familie.

Daca te afli in situatia in care primesti ajutor social sub forma venitului minim garantat, statul suporta in proportie de 100% cheltuielile necesare incalzirii in timpul sezonului rece.

Acte necesare:

➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere;

➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.);

➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);

➢ Certificat de casatorie;

➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;

➢ Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);

➢ Talon alocatie de stat;

➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de susutinere din luna anterioara depunerii cererii;

➢  Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;

➢ Talon autoturism, daca este cazul;

➢ Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura de gaze.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.