Sidebar

Pentru a primi ajutor social sub forma de venit minim garantat, alocatie pentru sustinerea familiei sau ajutor pentru incalzirea locuintei, nu trebuie sa ai in proprietate niciunul dintre urmatoarele bunuri:

LISTA BUNURILOR CE DUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL, ALOCAȚIEI DE SUSȚINERE ȘI AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:

BUNURI MOBILE

1.Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si anexelor gospodaresti

BUNURI MOBILE

1.Motociclete si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile.

2.Autovehicule:autoutilitare,autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze.

3.Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei”Delta Dunarii”

4.Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

5.Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara cereale

6.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

DEPOZITE BANCARE

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

TERENURI/CRESCATORII ANIMALE SAU PASARI

1.Suprafetede teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.