Sidebar

STIMULENTELE EDUCAŢIONALE acordate in baza  Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate-

 Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
 2. b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
 3. c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, (284 lei) prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente necesare:

 1. BI/CI ambii parinti;
 2. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
 3. certificatul de căsătorie;
 4. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 5. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 6. dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 7. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 8. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 9. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 10. acte doveditoare ale veniturilor familiei(adeverinte salariat, cupoane pensie, indemnizatie de somaj, indemnizatie de handicap, alocatiui de stat, indemnizatie crestere copil, etc);
 11. adeverinta de venit (alte venituri);
 12. adeverinta ca sunt inscrisi la gradinita.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.