Sidebar

TICHETE SOCIALE acordate in baza O.U.G. nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

- să aibă domiciliul/reședința în orasul Baicoi;

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

- actele de identitate ale părinților / reprezentantului legal ( în original și copie);

- documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului / hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

- certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

- dovada înscrierii la grădiniță / școală;

- certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

- certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

- actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.