Sidebar

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE DOI ANI, RESPECTIV 3 ANI (COPIL CU HANDICAP) – Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Beneficiari: Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie luna

Documente necesare:

- copie C.I.sot/sotie

- copie certificat casatorie

- copie certificat nastere copil

- adeverinta venit  net pe ultimele 12 luni din 24 inainte de nasterea copilului

- copie cerere serviciu (copie conf.cu originalul)

- decizie suspendare contract de munca (original sau copie conform cu originalul)

- cerere tip

- adeverinta salariat de la sot  ca nu se afla in crestere copil si data angajarii

- declaratie tip pe propria raspundere mama si tata

- dosar cu sina

- extras cont (daca este cazul).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.