Sidebar

STIMULENT DE INSERȚIE - Ordonanta urgenta nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Beneficiari: persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Documente necesare:

- cerere tip

- copie C.I.sot/sotie

- copie certificat casatorie

- copie certificat nastere copil

- adeverinta venit  net pe ultimele 12 luni din 24 inainte de nasterea copilului/ decizie reluare activitate (original sau copie conform cu originalul)

- adeverinta salariat de la sot  ca nu se afla in crestere copil

- declaratie tip pe propria raspundere mama/tata

- dosar cu sina

- extras cont (daca este cazul).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.