Sidebar

INSTITUIREA CURATELEI PENTRU PERSOANA MAJORĂ CE URMEAZĂ A FI PUSĂ SUB INTERDICȚIE – Codul Civil si Codul de Procedura Civila

Acte necesare:

- adresa din partea instantei de judecata de numire a unui curator pentru persoana majora ce urmeaza a fi pusa sub interdictie

- acord scris al curatorului

- certificat de nastere, BI/CI pentru persoana ce urmeaza a fi reprezentata(copie)

- certificat medical

- Adeverinta medicala

- BI/CI pentru curator

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.