Sidebar

NUMIREA CURATORULUI  PENTRU MINORI ÎN CAUZE SUCCESORALE – Codul Civil si art.2293 din O.U.G. nr.79/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Documente necesare:

- adresa notar public de numire curator in cause succesorale;

- acord scris al persoanei ce urmeaza sa fie numit curator;

- BI/CI curator(copie);

- BI/CI, certificat de nastere al minorului pe seama caruia  se instituie curatela(copie);

- certificat de deces al persoanei dupa  care se dezbate succesiunea(copie);

- copie acte ce formeaza masa succesorala – casa de locuit, autoturism, etc;

- adeverinta medicala pentru curator din care sa reiasa ca, din punct de vedere medical, poate fi numit curator.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.