Sidebar

INTERVENȚIA  DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ – ECHIPA MOBILĂ – conform Ordinului 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.

 • Echipa mobila a fost constituita prin Dispozitia Primarului Orasului Baicoi
 1. 43/30.05.2019;
 • Acest serviciu functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare reglementat de:

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 292 / 2011, privind asistenţa sociala;

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, modificata si completata prin Legea 174/2018;

- Ordinului 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.

- Ordinul nr.28.03.01.2019 prin care au fost aprobate noile standard minime de calitate pentru serviciile sociale din domeniul violentei domestic;

- Ordinul 2524/2018 privind metodologia de participare la programele de consiliere psihologia;

- Ordinul comun nr.146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti;

 

1.Scopul acestui serviciu de tip permanent, are drept misiune primirea semnalarilor cu privire la situatiile de violenta domestica, să asigure consilierea telefonică în aceste situaţii şi să intervină prompt în cazurile sociale urgente prin intermediul unei echipe mobile.

            Activitatea echipei mobile in cazurile de urgenta in ceea ce priveste violenta domestica, se adreseaza urmatoarelor categorii de beneficiari:

 1. a) copii, persoane adulte aflaţi în situatii de dificultate, victime ale violentei domestice;
 2. b) familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare, exploatare şi abandon a copilului;
 3. c) copii, persoane adulte, victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi morală, sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare;
 4. d) copii si persoane in situatii de criza;
 5. Identificarea serviciului social:

            Echipa mobilă este alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare SPAS, reprezentanţi ai poliţiei locale, serviciului public de asistenţă medicală comunitară, alţi specialişti din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului orasului Baicoi, reprezentanţi ai diferiţilor furnizori privaţi de servicii sociale, etc.

Componenta echipei mobile este stabilita prin H.C.L. nr. 43/30.05.2019, conform Ordinului 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.

Programul de permanenta a membrilor Echipei mobile va fi stabilit in functie de disponibilitatea acestora, astfel incat fiecare membru sa participe la cate o sesizare.

Deplasarea echipei mobile in cazurile de violenta domestica se va face doar pentru cazurile sociale din Orasul Baicoi.

 1. Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica-Echipa mobila” sunt:

 1. a) copii, persoane adulte aflaţi în situatii de dificultate, victime ale violentei domestice;
 2. b) familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare, exploatare şi abandon a copilului;
 3. c) copii, persoane adulte si victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi morală, sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare;
 4. d) copii si persoane in situatii de criza;

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.